Chartervilkår

1.Timepris

Timeprisen beregnes fra avtalt tidspunkt og/eller fra båtene forlater sin kaiplass og til de er tilbake samme sted. MS Nidelv leies ut på timesbasis og minimum leietid er 2 timer med unntak av onsdag, torsdag, fredag og lørdag kveld da er minimum leietid 4 timer. Det beregnes natt-takst etter klokken 2300. MF MERDØ leies ut på timesbasis med unntak av onsdag, torsdag, fredag og lørdag kveld da er minimum leietid 4 timer. Det beregnes natt-takst etter klokken 2300. MF TROMØY II leies ut på timesbasis og det beregnes natt-takst etter klokken 2300. Taxibåten MF TEGE leies ut på timesbasis og det beregnes natt-takst etter klokken 2300.

2. Mat

Se vår meny med god mat som passer godt om bord på en båt. Vi forsøker imidlertid å imøtekomme alles behov, så ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har et spesielt ønske. Bestilling av mat må være oss i hende senest 8 virkedager før avgang. Regulering av antall kuverter må skje senest tre dager før avgang. Da vi ikke har godkjent storkjøkken om bord serveres mat og drikke på/i engangsservice av papp/plast. Dersom dere ønsker vanlig dekketøy kan vi ordne dette mot et tillegg i prisen.

3. Drikkevarer

Drikkevarer må kjøpes om bord i båtene. Vi har skjenkebevilling om bord, og er underlagt det samme regelverk som restauranter på land. Dette innebærer blant annet at ingen drikkevarer kan tas med om bord i båtene eller i land. Dersom folk møter opp overstadig beruset ved avgang, eller blir det om bord, kan kapteinen på båten ut fra sikkerhetsvurdering avvise passasjeren eller eventuelt sette personen i land underveis på turen.

4.Værforbehold

Vi har dessverre ingen værforbehold. Vi har salong innendørs så vi mener at vi kan gjennomføre en flott tur selv om været er dårlig.

5. Betaling

Betalingsbetingelser klareres ved bestilling. Betaling skjer kontant, med debetkort eller pr. faktura med forfall pr. 10 dager.

6. Avbestilling

Vi har full forståelse for at enkelte kunder må avbestille på grunn av inntrufne omstendigheter. Men på grunn av en kort og hektisk sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres i god tid. Ved avbestilling senere enn 60 dager må 50% av båtleien betales. Ved avbestilling senere enn 30 dager må hele  båtleien betales. Ved avbestilling de tre siste dagene må også mat betales.

7. Ansvarsbegrensning

Båtene er sertifisert etter sjøfartsdirektoratets regler og kontrolleres årlig av skipskontrollen. Båten og våre passasjerer er forsikret gjennom sjøforsikringsselskapet Gard. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. Dersom vi blir bestilt til å plukke opp/sette av passasjerer på private brygger gjøres dette på kundens ansvar. Kunden må da selv sørge for nødvendig tillatelse.