17. mai 2020

– Første avgang fra Tyholmen til Skilsø seiles klokken 0745, deretter seiles ordinær rute frem til siste avgang klokken 1945.

– Første avgang fra Skilsø til Tyholmen seiles klokken 0755, deretter seiles ordinær rute frem til siste avgang klokken 1955.

Grunnet Covid-19 er tiltak for å unngå smittespredning iverksatt om bord i våre fartøy. Vi seiler derfor med redusert passasjerkapasitet. Ved behov seiles det ekstraturer og mindre avvik i rutetidene kan forekomme. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og følge de retningslinjer som er gitt av myndighetene.

17. mai gjelder egne takster:

  • Enkeltbillett barn kr. 40,-
  • Enkeltbillett voksen kr. 60,-
  • Månedskort og klippekort aksepteres.
  • Ved bruk av klippekort klippes det 2 klipp pr. tur.

Vi alle ønsker velkommen om bord!