Koronasituasjonen

Redusert seiling på kveld og natt for Kolbjørn og Skilsøferga.
Denne ruteendringen gjelder fra 14. august 2020 og til ny beskjed gis.
Siste avganger:
Fra Tyholmen (Arendal) til Skilsø 23:45, fredag-lørdag 0045.
Fra Skilsø til Tyholmen (Arendal ) 23:55, fredag- lørdag 0055.
Fra Tyholmen (Arendal) til Kolbjørnsvik 00:00, fredag-lørdag 0100, hvis passasjerer.
Fra Kolbjørnsvik til Tyholmen (Arendal ) 23:40, fredag-lørdag 0040.